Her ümmet için kurban kesmeyi bir ibadet kıldık!

hacc_suresi_34

Diğer ibadetlerden farklı olarak tek tek fertlere değil de “Her ümmete/topluluğa” kurban kesme görevinin yüklenmiş olduğunun beyan edilmesi, şu anda çoğunlukla uygulanan, her kişinin kurban kesmesinin yanlış değilse bile ayete tam uygun olmadığını gösteriyor bana.

Zaten çılgın bir tüketim toplumu olmuş çıkmışız, çağımızın en büyük sorunlarından olan iklim değişikliğine sebep olan aşırı et tüketimi gündemdeyken konuyu iyi irdelemek gerekiyor. Ayrıca Kuran’da genelde Namaz ile beraber çokça bahsedilen, İslam’ın temel direklerinden olan Sadaka\İnfak\Zekat görevlerini düzgün şekilde yerine getirsek, fakirlere senede bir kere et vermekten daha fazla faydamız olacak.

Ayetden anlaşıldığı gibi bir aile ya da bir arkadaş topluluğu vs. bir araya gelerek bir kurban kesebilir. Kurbanı keserken dikkat edilecek nokta Allah’ın adını anarak (aynı surenin 36. ayetinde bir kez daha belirtiliyor.) yapılmasıdır. Enam suresinin 118 ve 119. ayetlerinden bildiğimiz üzere Mekke’li müşrikler de Kabe’de putlar ve Allah için kurban kesiyordu ve bu ayetlerde Allah için kesilen kurbanları müslümanların yiyebileceği belirtiliyor.

Kesilen etlerden hem kurban sahi(bi)pleri hem de ihtiyacını belli eden ve etmeyen yoksullar yemeli. 35. ayetde müslümanın özelliklerinden biri olarak cömertçe vermekden bahsedildiğini düşünürsek, kurban etinden kendimize ayıracağımız miktarı kararında bırakmakda fayda var. Zira “Bu kurbanların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır!” (Hac 37)

Hacca gidip de orada kurban kesilmesi emrine bakacak olursak (Hac 28), hac görevi tüm insanlara verildiği için (Hac 27) tüm hacıların kurban kesmesi gerektiğini görüyoruz. Hac’da kesilen kurban ile kesemeyenlerin arasındaki tek fark budur. Bu kurbanın etinden de hem sahibi hem de yoksullar yemeli.