Namuslu kalmak isteyen genç kızlar

Bütün çevirilerde genelde “namuslu kalmak isteyen genç kızlarınızı fuhşa zorlamayınız.” diye çevrilen bir bölüm var Nur suresinin 33. ayetinde. Öyleyse namuslu kalmak istemiyorsa diye bir düşünce oluşabilir insanların kafasında. Böylece Allah´ın demek istediği değil, mealcinin kafasındaki kurguyla verilen meal, çürük bir temele konduğu için insanların kafasında Allah´ın kitabıyla ilgili bir şüphe uyanıyor. Nisa 46, Bakara 75 de verilen tahrif örneklerinden biri halbuki bu tür mealler.

Burda anlaşılması gereken, Kur`an`ı Kuran`la anlama şekline göre şöyle olabilir. feteyâtikum Kelimesine genç cariyeler diyerek temel baştan çürük atılıyor. Örneğin Yusuf suresinde de geçen kelimeye genç erkekler meali verilmiş. Genç kızlar denebilir öyleyse.
alel bigâi kelimesi ise fuhş zina olarak meal veriliyor. Kuranda fuhş zina olarak genelde fahş, fâhişete kullanılıyorken, bigâi kelimesine fuhş anlamı vermek sanki kafada oluşturulan kurguya uydurmak gibi geliyor. Oysa bu kelimeye sınırı aşmak denebilir. tehassunen ise namuslu kalmak değil, evlenmek.

Bütün bu verilerin altında ve Kuran bütünlüğü açısından bakacak olursak, cümleye verilecek olan anlam şöyle olabilir:

Genç kızlarınız evlenmek istedikleri takdirde dünya hayatını düşünerek (çulsuz, parasız, davul bile dengi dengine vb.) onlara engel olmayın.